Nombre de la revista
Revista Argentina de microbiologia